Vemdalens kyrka

Vemdalens kyrka är en märklig barockkyrka från 1763 med åttkantig grundplan. Byggmästare 

var ryttaren O Månberg från Hackås. Kyrkan har säteritak med spira på takåsen. Kyrkklockorna 

hänger i en fristående stapel av lökkupolstyp. Den är uppförd 1735. Altartavlan med sin praktfulla 

inramning härrör från 1770. Korskranket tillkom 1810.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

ORGELN

Byggd 1919 av Åkerman & Lund.

7 stämmor, 2 manualer och  pedal och koppel.

Förmodl pneumatisk.

 

Fasad ritad av P R Falkenberg 1919.

Orgeln ombyggd 1951 av Åkerman & Lund.

Manual I Manual II Pedal
Borduna 16' Salicional 8' Subbas 16'
Principal 8' Flöjt 8' Gedackt 16' (transm fr Borduna 16).
Gedackt 8' Flöjt 4'  
Oktava 4' Kvinta l 5/8'  
Oktava 2 Flöjt 2'  
Mixtur 3 ch Tremulant.    

Koppel: IP, II/P. Fria och fasta komb.

Pneumatisk.

Fasad bibehållen.

 

Åter hemsidan