Veckholms kyrka

ORGEL

Byggd 1914 av Åkerman & Lund Orgelfabriks AB, Sundbyberg

DISPOSITION

Man I

Man II

Pedal

Borduna 16'

Violin 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Salicional 8'

Violoncell 8'

Flûte Harmonique 8'

Voix céleste 8'

 

Gamba 8'

Flöjt 4'

 

Dolce 8'

 

 

Oktava 4'

 

 

Oktava 2'

 

 

Trumpet 8'

 

 

Tidigast kända orgel skänktes till kyrkan 1653 av Magnus Gabriel de la Gardie, ("et Posetiw om 4 st").

Någon tid därefter skall ett störr orgelverk på 16 st inköpts från en anna församling.

Orgelns nuvarande fasad torde vara från detta större verk. Orgeln renoverades 1822 av Strand,

troligen Johan Samuel Strand, Västra Vingåker.

 

 

Åter hemsidan