Västlands kyrka 

Kyrkan av sten med torn och absidkor invigdes 1862 och ersatte en medeltida tegelkyrka 

på annan plats. Från denna har bl.a. ett triumfkrucifix från 1300-talet och en dopfunt från 

ca 1500 bevarats. Karlholms brukskapell av trä med säteritak stod färdigt 

1737. Altartavlan och predikstolen är samtida. Källa: Nationalencyklopedin

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1959 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

HV I

ÖV II sv

Pedal

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Gedakt 8'

Principal 4'

Oktava 8'

Oktava 4'

Spetsflöjt 4'

Nachthorn 4'

Rörflöjt 4'

Waldflöjt 2'

Rauschkvint II

Kvint 2 2/3'

Sifflöjt 1'

Fagott 16'

Oktava 2'

Sesquialtera II

Regal 4'

Mixtur IV-V

Scharf IV

 

Trumpet 8'

Dulcian 8'

 

 

Tremulant

 

Fasad och ljudande fasadpipor från 1747.

Tidigare orglar:

I den gamla 1855 rivna medeltidskyrkan fanns en orgel från tidigt 1500-tal.

Den efterträddes av ett 1747 byggt verk av Olof Hedlund, Stockholm med 12 stämmor.

Orgeln överflyttades 1862 till den ny kyrkan till invigningen.

1915 byggdesen ny orgel bakom den gamla fasaden av A Mårtenssons Orgelfabrik, Lund

Åter hemsidan