Västerljungs kyrka

De äldsta murarna i Västerljungs kyrka daterar sig från 1100- och 1200-talet. Under århundradenas lopp har kyrkans exteriör ändrats 

flera gånger. Senast hände det år 1889. Då fick tornet det slutgiltiga utseendet med sitt krön av tegel med insänkta blinderingar i murytan 

efter medeltida mönster. 1719 blev ett katastrofalt år för Västerljungs kvrka. Då härjade ryssarna i socknen och brände bl a kyrkan. 

Taket och all inredning förstördes och därtill alla handlingar som berättade om kvrkans forna historia. De medeltida valven sätter sin 

prägel på interiören. Tyvärr har putsen på dessa avlägsnats. Lika beklagligt är att de inventarier som räddades vid ryssbranden 

spårlöst har försvunnit. Ett förnämligt altarskåp från 1400-talets senare år pryder emellertid kvrkan. Det år en gåva från Ösmo 

kyrka efter branden 1719. Predikstolen år tillverkad på 1830-talet medan altarringen och bänkinredningen tillkom är 1954. Orgel-

läktaren är från samma år. Långhusets tre malmkronor är sevärda. Äldst är den som hänger främst. Förmodligen är den från 1500-talet.

Källa: "Våra kyrkor"

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 2008 av A. Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund

DISPOSITION

Man I

Man II

PEDAL

Bourdon 16'

Flüte traversiere 8'

Soubasse 16'

Montre 8'

Viola de gambe 8'

Flüte 8'

Flüte harmonique 8'

Flüte octaviante 4'

Bombarde 16'

Prestant 4'

Octavin 2'

 

Flüte douce 4'

Clarion 4'

 

Nasard 2 2/3'

Cymbale III-IV

 

Plein Jeu IV

Hautbois 8'

 

Doublette 2'

 

 

Trumpette 8'

 

 

Tremulant

 

 

 

 

Åter hemsidan