Värmdö kyrka

Värmdö kyrka, fordom kallad S:t Olofs kyrka, är med sina grovhuggna gråstensmurar den enda medetida kyrkan

i Stockholms skärgård och kallas också "Skärgårdens katedral". Socknen nämns tidigast 1314 och kyrkan 1323; 

biskopsvisitation hölls 1339. Den första kyrkan på platsen var troligen en träkyrka som på 1300-talets mitt ersattes

av en stenbyggnad, den första versionen av dagens kyrka. Kyrkan har utvidgats flera gånger. Sakristia och vapenhus

tillbyggdes ut från långhuset och på 1460-talet inslogs de femstjärniga valven, så att kyrkan blev "välvder uppå pelare".

Två decennier senare fick kyrkan sin korsform genom att kapell tillbyggdes i norr och söder under samma tak som 

sakristian och vapenhuset. På 1600-talet tog dessa sidokapell i bruk som gravkor. Källa: Folder i kyrkan

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1858 av orgelfirman N J och E Söderling, Göteborg.

Den restaurerades 1976 och återfick då sin ursprungliga nyans.

DISPOSITION

HV ÖV Pedal
Principal 16' Vox Retusa 8' Subbas 16'
Principal 8' Fugara 8' Violin 8'
Borduna 16' Gedacht 8' Octava 4'
Basetthorn 8' Vox céléste 8' Basun 16'
Dubbelflöjt 8' Flauto 4' Principal 16'
Octava 4' Principal 4' Fagott Oboe 8'
Qvinta 3' Octavfleut 2'  
Octava 2' Scharf III  
Trumpet 8' Cornett 3'  

 

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

Åter hemsidan