Vänge kyrka 

Runstenar vittnar om att redan på 1000-talet fanns här en kyrka. Storbönderna hade tidigt blivit kristna i här 

och troligen hade de byggt en träkyrka på samma plats som den nuvarande ligger. På 1800-talet talas det om 

att kyrkan hade en brunn innanför murarna vilket kanske tyder på att kyrkan byggdes på en hednisk offerkälla.
Den nuvarande kyrkan påbörjades under 1100-talet och invigdes troligen till St Johannes döparens ära och han 

är antagligen kyrkans skyddshelgon. Ännu in på 1600-talet fanns ett St Johannes döparens gille. Kanske något att 

återuppliva? Kyrkans yttre är arkitektoniskt kanske inte så lyckat efter att kyrkan utvidgats och gjorts oigenkännlig 

1882-1886. Insidan däremot är ett ståtligt exempel på medeltidens grandiosa bildkonst. Målningarna är utförda av 

den kände Albertus Pictors verkstad. Om bildernas innehåll kan man läsa i kyrkobeskrivningen som man enkelt 

köper vid nästa besök i mässan. Dopfunten är från 1100-talet och är gjord i sandsten. 1758 fick kyrkan en altar-

uppsats av vilken nu bara återstår rester i Läbykoret. 1935 målade Eva Bagge den vackra altartavlan som föreställer 

Jesu födelse. Källa: Svenska kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

 

ORGEL

Orgeln byggd 1979 av Walter Thür Orgelbyggen AB, Torshälla

DISPOSITION

HV  SV II Pedal
Koppelflöjt 8' Fugara 8' Subbas 16' *
Principal 4' * Rörgedackt 8' * Gedackt 8'
Nasat 2 2/3' Hålflöjt 4' * Pommer 4'
Spetsflöjt 2' Oktava 2' Fagott 16'
Mixtur III 1' Oktava 1'  
Dulcian 8' Tertian II  
  Tremulant  

Fasaden (och stämmor märkta med *) är från 1886

Tidigare orglar; 1856 av Carl Eric Granlund, Enköping. 8 stämmor

Föregående orgel byggd av Setterquist 1888. 7 st, 1 man och bihangsped.

Renoverad 1935 av Åkerman & Lunds Nya Orgelfabriks AB, Sundbyberg.

Vid ren. revs läktaren och orgeln fick sin nuvarande plats på korets norra sida.

 

 

Åter hemsidan