Valdemarsviks kyrka

ORGEL

Byggd 1917 av E A Setterquist & Son, Örebro

1960 omdisponerad av Richard Jacoby Orgelverkstad AB, Stockholm

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Rörflöjt 8'

Koppelflöjt 8'

Subbgas 16'

Principal 4'

Kvintadena 4'

Koralbas 4'

Flöjt 4'

Principal 2'

 

Gemshorn 2'

Sifflöjt 1'

 

Mixtur IV

Terzian II

 

Mekanisk/pneumatisk

 

 

 

Åter hemsidan