Vaksala kyrka 

Kyrkan byggdes under sent 1100-tal i romansk stil. På 1300-talet fick den en 

höggotisk stil och målades invändigt. Målningarna kalkades över i slutet på 

1700-talet och när man på 1900-talet försökte ta fram målningarna igen hade 

mycket gått förlorat. Altarskåpet, tillverkat i Antwerpen ca 1510, är det 

största i Uppsala stift. Kyrktornet är 76 meter högt. Källa: Wikepedia

Vaksalas altarskåp, det största av medeltida ursprung i ärkestiftet, utgör ett praktfull 

arbete, som i sitt bildprogram saknar direkt motsvarighet i vårt land.

Skåpet är indelat i 11 delar som går att förstora genom att klicka i bilden.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

 

ORGEL

Byggd 1985 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

Manual I

Manual II

Pedal

Borduna 16’

Fugara 8’

Subbas 16’

Principal 8’

Gedackt 8’

Oktava 8’

Vox candida 8’

Principal 4’

Gedackt 8’

Gedackt 8’ Spetsflöjt 4’ Quint 5 1/3’
Fleut 8’ Spetsquint 2 2/3’ Octava 4’
Quinta 2/3’ Waldflöjt 2’ Rauschkvint 2 ch
Octava 4’ Ters 1 3/5’ Basun 16’

Mixtur 3 ch

Scharf 2 ch

Trumpet 8’

Trumpet 16’

Vox humana 8’

Trumpet 4’

Trumpet 8’

Tremulant

Vox virginea 8’

Bakom den gamla Schwanfasaden från 1806 har den nya orgeln byggts.

 

 

Åter hemsidan