Väckelsångs kyrka

ORGELN

 

 

ORGEL

Byggd 1956 av Olof Hammarberg, Göteborg.

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Principal 8' Trägedakt 8' Subbas 16'
Gedakt 8' Principal 4' Principal 8'
Oktava 4' Flöjt 4' Gedakt 8'
Oktaviantflöjt 4' Svegel 2' Oktava 4'
Oktava 2' Kvintadena 2' Nachthorn 2'
Sesquialtera II Nasat 1 1/3' Fagott 16'
Mixtur III Krumhorn 8'  
Trumpet 8' Tremulant  

Föregående orgel byggd 1873 av Carl August Johansson, Hovmanstorp, 16 st.

 

 

Åter hemsidan