Urshults kyrka

1794 blev den medeltida träkyrkan i Urshult utdömd. Det skedde vid en visitation 

utförd av biskop Olof Wallquist. Kyrkan befanns vara för liten. Det blev aktuellt 

att bygga en helt ny kyrka. Församlingens kyrkoherde Carl Stenstrand gjorde upp 

en förslagsritning. Detta förslag utgjorde grunden för den ritning som uppgjordes 

av Daniel Forsman vid Överintendentsämbetet 1802. Denna ritning var avsedd 

även för nybyggnad av grannförsamlingen Almundsryds kyrka. Det blev Nils 

Fredrik Wahlquist från Karlskrona som anlitades som byggmästare för att tillsammans 

med församlingsbornas dagsverken bygga den stora kyrkan som beräknades rymma 

1638 personer. Arbetet pågick 1808-1810. Resultatet blev en nyklassicistisk kyrko-

byggnad med torn i öster, långhus och avslutande sakristia i väster. Det kraftiga 

tornet där huvudingången är placerad kröns av en lanternin med tornur avslutad med 

ett kors. Det stora långhuset är av salkyrkotyp med tunnvalv och ingång i söder. 

Invigningen förrättades den 4 oktober 1812 av biskop Ludvig Mörner.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1962 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV I ÖV II Pedal
Principal 8' Gedakt 8' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Principal 4' Oktava 8'
Oktava 4' Gemshorn 4' Gedakt 8'
Gedaktfdlöjt 4' Blockflöjt 2' Oktava 4'
Kvinta 2 2/3' Nasat 1 1/3' Nachthorn 2'
Oktava 2' Ters 4/5' Mixtur 3 ch
Mixtur 4 ch Scharf 2 ch Fagott 16'
Dulcian 16' Krumhorn 8'  
Trumpet 8' Tremulant  

Fasad från 1825-års orgel, byggd av Pehr Zacharias Strand, Stockholm, 20 st.

Den ersattes av en orgel byggd 1922 av E F Walcker, Ludwigburg, Tyskalnd 26 stämmor

 

 

Åter hemsidan