Umeå Stads kyrka

Den första kyrkan byggdes i mitten av 1600-talet, men brändes ner vid ryssarnas härjningar 1720-21. 

Även kyrkogården plundrades där kistorna grävdes upp och vad som kunde finnas av värde i dem 

bortfördes En andra kyrka (se ovan) byggdes åter upp på samma plats och efter samma plan som den 

första. Denna kyrka invigdes år 1725. Tornet kom till 1852, då klockstapeln revs ner. Det var denna 

kyrka, byggd helt i trä, som julafton 1887 brann ner helt till grunden. Året därefter, 1888 kom den stora 

stadsbranden, då stora delar av Umeå lades i aska. Trots de tunga bördor som nu lades på församling 

och stad kunde en ny kyrka, ritad av arkitekten P O Lindström, Umeå, invigas i advent 1894, ny helt 

byggd i sten. Denna kyrka byggdes i nygotik, vilket bl a innebär att huvud- och sidoskepp har samma tak-

höjd. Den byggdes med bänkar över hela kyrkorummet utan mittgång för att alla gudstjänst-deltagare 

skulle få bästa möjliga sikt. År 1937 var det dags för en första restaurering. En mittgång togs upp, golvet 

belades med plattor av kalksten, orgelläktaren byggdes ut och koret förlängdes.Källa: Kyrkans hemsida

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1962 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

HV II

RP I

BV II sv

Pedal

Kvintadena 16'

Gedackt 8'

Gedackt 8'

Principal 16'

Principal 8'

Kvintadena 8'

Rörflöjt 4'

Subbas 16'

Rörflöjt 8'

Principal 4'

Principal 2'

Oktava 8'

Oktava 4'

Koppelflöjt 4'

Gedacktflöjt 2'

Gedackt 8'

Spetsflöjt 4'

Waldflöjt 2

Nasard 1 1/3'

Oktava 4'

Kvinta 2 2/3'

Oktava 1

Cymbel III

Kvintadena 2'

Oktava 2'

Sesquialera II

Vox humana 8'

Mixtur V

Mixtur V-VII

Scharf IV

Tremulant

Fagott 16'

Dulcian 16'

Krumhorn 8'

Trumpet 8'

Trumpet 8'

Tremulant

Skalmeja 4'

Föregående orgel byggd 1895 av Åkerman & Lunds Orgelfabrik AB, Stockholm

 

 

Åter hemsidan