Ullångers kyrka

Ullångers kyrka är i grunden en medeltidskyrka. Till större delen från 1200-talet, byggd av gråsten. 

Enligt en vandringssägen byggdes den av 16 åbor - de enda arbetsföra män som fanns i trakten på 

den tiden. Kyrkan var rektangulär utan särskilt kor och utan torn. Den hade ett fönster åt öster, 

som gav ljus över altaret samt trånga fönstergluggar åt söder - en så kallad "fästningskyrka". Fram 

till 1750 stod kyrkans mur med orappad utsida. På 1400-talet ersattes det platta innertaket av 

trä med tegelvalv över orgelläktaren och 1751 gjordes ett vackert stjärnvalv över mittskeppet. 

Då rappades kyrkan också invändigt och försågs med vägg- och takmålningar med bibliska 

motiv. Korväggen pryddes från 1400-talet av ett stort krucifix i trä. Detta hänger numera i södra 

korsarmen. 1764 byttes det ut mot en altaruppsats av Johan Edler d ä från Lockne i Jämtland.

Källa: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=96170

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGE

Byggd 1956 av G Hagström, Härnösand

DISPOSITION

Man I Man II Pedal
Principal 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Gedackt 8' Salicional 8' Oktavbas 8'
Oktava 4' Principal 4' Koralbas 4'
Täckflöjt 4' Gemshorn 4' Nachthorn 2'
Kvinta 2 2/3' Waldflöjt 2' Fagott 16'
Oktava 2' Larigot 1 1/3'  
Mixtur 3-4 ch Cymbel 2 ch  
Trumpet 8' Krumhorn 8'  
  Tremulant  

Koppel: II/I, I/P, II/P, II 4/I, II 16/I, Två fria kombinationer

Tutti Rörverek från. Sväll Man II.

Elektrisk traktur och registratur.

Föregående orgel byggd av E A Setterquist & Son 1909.

15 stämmor 2 manualer och pedal.

Ca 1855 köptes från Nätra kyrka en orgel byggd 1759 av Peter Qwarnström, Sundsvall, 9 st.

 

 

 

Åter hemsidan