Tumbo kyrka

ORGEL

Byggd 1986 av Walter Thür Orgelbyggen AB, Torshälla

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Gedackt 8'

Fugara 8'

Borduna 8'

Oktava 4'

Voix céleste 8'

Fagott 16'

Hålflöjt 4'

Spetsflöjt 4'

 

Oktava 2'

Svegel 2'

 

Mixtur III ch

Ters 1 3/5'

 

Rörskalmeja 8'

Nasat 1 1/3'

 

Tremulant

Tremulant

 

Föregående orgel byggd 1882 av E A Setterquist & Son, Örebro, 10 st, 2 man och pedal.

Byggdes om 1963 av Å & L.

Tidigast kända orgel b yggd 1846 av Gustaf Andersson, Stockholm, 6 st.

 

Åter hemsidan