Trosa Stads kyrka

Trosa stads kyrka består av ett rektangulärt kyrkorum med tresidigt avslutat korparti i öster och en sakristia vidbyggd i norr. Kyrkan har haft flera 

föregångare. Ett kapell fanns förmodligen i den medeltida staden, belägen längre uppåt Trosaån. Sedermera flyttades staden till den nuvarande platsen, 

och ett kapell uppfördes omkring år 1600. 1614 ersattes detta av en timmerkyrka med långhus och ett lägre smalare kor, som möjligen var identiskt 

med det äldre kapellet. Vapenhuset låg i söder, sakristian i norr. Senare byggdes en korsarm till i norr. Inte långt från den gamla kyrkan uppfördes 

den nuvarande, mellan åren 1694-1710. Sedan byggnadstiden har inte kyrkan genomgått några större förändringar. På 1750-talet tillkom dock sakri-

stian, och 1895 byttes takets spån ut mot plåt. Långhuset täcks av ett valmat sadeltak. Stickbågiga fönsteröppningar genombryter de rosafärgade mur-

arna. Takkupor ger ljus åt läktaren. Entrén är en portal som konstruerades i väster år 1837. Av de två ursprungliga ingångarna i söder och norr är den 

södra bevarad. Interiören är mycket bevarad i sin 1700-talsprägel, med det vitkalkade tunnvalvet, predikstol och altaruppsats 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Orgeln byggd 1969 av Åkerman & Lund, Stockhom.

Disp J H Åberg

HV SV BV PEDAL
Principal 8' Gemshorn 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Principal 4' Rörflöjt 4' Gedackt 8'
Oktava 4' Traversflöjt 4' Principal 2' Koralbas 4'
Svegel 2' Waldflöjt 2' Nasard 1 1/3' Rauschpfeife 4 ch
Sesquialtera 2 ch Mixtur 4 ch 2 Cymbel 3 ch Fagott 16'
Mixtur 4 ch Dulcian 16' Regal 8'  
   Trumpet 8' Tremulant  

Normalkoppel

Mekanisk.

Ljudande fasad ritad av orgelbyggaren och ark. Enok Pettersson.

 

Åter hemsidan