Trönö nya kyrka

ORGEL

Byggd 1895 av Åkerman & Lunds Orgelfabrik AB, Stockholm

1971 restaurerad av bröderna Moberg.

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Borduna 16'

Basetthorn 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Salicional 8'

Violoncell 8'

Flûte harmonique 8'

Rörflöjt 8'

Basun 16'

Gamba 8'

Flûte octaviante 4'

 

Oktava 4'

Waldflöjt 2'

 

Oktava 2'

 

 

Trumpet 8'

 

 

Orgeln är kyrkans första.

Nu finns en digital orgel i kyrkan också.

 

Åter hemsidan