Torsåkers kyrka 

Klicka i bilderna för högre upplösning.

 

ORGELVIDEOR

Inspelade den 28 juni 2021. Ulf Norberg, orgel

Inspelning och video: Anders Söderlund

 

     

                                                          J S Bach Sonata No 1 in E-Flat Major                           Gordon Young - Prelude in Classic Style         J. S, Bach - "Sheep May Safely Graze"                                                            

          

 Träumerei - Robert Schumann                                  Improvisation                                                           Orgelsuite I av Ika Peyron

 

 

Inspelningarn från den 4 okt 2008

Ulf Norberg, orgel 

Inspelning: A Söderlund

 

 

Der Tag der ist so Freudenreich

J.S. Bach 1685-1750

Herr Jesu Christ dich zu uns wend

J.S. Bach 1685-1750

Liebster Jesu wir sind hier

J.S. Bach 1685-1750

Kyrie

F. Couperin 1668-1733

 

 

 

ORGEL

Byggd 1930 av Setterquist & Son; Örebro

1942 omdisponerad av samma firma

DISPOSITION

Manual I Manual II Pedal

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Flûte harmonique 8'

Salicional 8'

Koralbas 4 (transm)

Oktava 4'

Gemshorn 4'

 

Täckflöjt 4'

Nasard 2 2/3

 

Oktava 2'

Flageolett 2'

 

Mixtur 3-4 1 1/3'

   

Trumpet 8'

   

Sedvanliga koppel och kombinationer.

Pneumatisk.

Tidigare användes harmonium.

Striden om kyrkorgeln

Ännu vid mitten av 1800-ta1et saknade kyrkan orgel. Grosshandlare Henric Holmberg i Hammar erbjöd församlingen 

som gåva en orgel, som han skulle inköpa. Förslaget väckte föga anklang i socknen. Saloms bönder inkom med skrivelse 

till sockenstämman. Där anhöll man om att slippa en sådan onödig kostnad. Dels skulle den inkräkta på utrymmet, dels 

kosta mera för spelning. Och dessutom skulle menigheten snarare somna än hållas vaken av ljudet. Detta ointresse för-

anledde Henric Holmberg att dra tillbaka sitt erbjudande. Men de orgelintresserade ordnade en frivillig insamling. Valet 

stod mellan en större och mindre orgel. För att klara inköpet av den större måste ett lån upptas. Fortfarande tredskades 

Salomsböndema och den övriga församlingen gav dem befrielse från kostnaden. Orgeln, som inköptes 1863 gjorde tjänst 

till 1920,då en ny orgel köptes in. Vid restaureringen 1930 byggdes en helt ny orgel i kyrkan och den levererades av 

E. A. Setterqvist & Son i Örebro. Den används fortfarande efter diverse ombyggnader. Källa: Från kyrkans folder.

 

 

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

 

Åter hemsidan