Tingsås kyrka

Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes 1853 och invigdes den helige Mikaels dag 

1856 av biskop Christopher Isac Heurlin. Första kyrkan på denna plats var en 

träkyrka som uppfördes 1590. Denna ersattes av en större träkyrka som uppfördes 

1752 vilken i sin tur revs när nuvarande stenkyrka uppfördes. Altartavlan från 1885 

är målad av professor Bengt Nordenberg. Den föreställer Kristi förklaring.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1970 av Olof Hammarberg, Göteborg

30 stämmor fördelade på 3 manualer och pedal

Orgeln är enligt sakunning bedömning av mycket hög klass

disposition

Man I Man II Man III Pedal
Principal 8' Hålflöjt 4' Koppelflöjt 8' Subbas 16'
Oktava 4' Gedakt 8' Fugara 8' Violon 16'
Oktava 2' Oktava 1' Täckflöjt 4' Gedaktbas 8'
Mixtur IV Principal 2' Principal 4' Oktavbas 8'
Rörflöjt 4' Sesqultera II Nasat 1 1/3 Mixtur IV
Tvärflöjt 4' Scarf III Blockflöjt 2' Flöjt 4'
Cornett III   Fagott 16' Basun 16
Trumpet 8'   Mixtur III  
    Hautbois 8'  
    Tremulant  

 

 

Åter hemsidan