Tibble kyrka

Tibble är ursprungligen namnet på den by, som åtminstone sedan 400 talet har funnits på den plats där kyrkan nu 

är belägen. "Thik-Böle" betyder "den tättbefolkade byn". Det var emellertid först efter andra världskriget som Tibble 

verkligen kom att leva upp till namnet. Då växte Täby Centrum upp på området med flerfamiljshus, köpcentrum, skolor, 

sjukhus och bibliotek. Täby medeltida kyrka kom att ligga långt ifrån det nya centrumet. Därför beslutade församlingen 

att bygga en ny centralt belägen kyrka. Ett danskt arkitektlag, tillsammans med konstnärerna Mogens Jorgensen och 

Gudrun Stenberg, vann första pris i en arkitekttävling, men de fyra arkitekterna lämnade uppdraget innan bygget hade på-

börjats. Det blev i stället arkitekten Göran Kjessler som tillsammans med konstnärerna fick leda arbetet. Tibble kyrka ligger 

på fjärde våningen i ett församlingscentrum med plats för pastorsexpedition, församlingsverksamhet, kapell och hobbylokaler. 

Kyrkorummet är rektangulärt och domineras av de enorma glasmosaikväggarna, som upptar en yta av 950 kvadratmeter 

och är gjorda av Mogens Jörgensen. Han har inspirerats av Johannes uppenbarelse och särskilt av Johannes vision av det 

nya Jerusalem. Vid den sydvästra väggen står ett tre meter högt furuträkors av bildhuggaren Gudrun Stenberg. Så här be-

skriver Jorgensen sambandet mellan kyrkans arkitektur och glasutsmyckning: "Här i Tibble kyrka där en bildhuggare är 

kyrkans arkitekt, känns utsmyckningen som organiskt vuxen in i och samman med arkitekturen. På ett nutida sätt har bild-

huggaren gjort det, som de gamla gjorde, nämligen att ge utsmyckningen den arkitektoniska ram, som på samma gång har 

en självständig visuell kvalitet och förmedlar utsmyckningens budskap". Altaret, dopfunten, bänkarna och predikstolen är 

ritade av Göran Kjessler. Invigd: 1978 Arkitekt: Göran Kjessler och konstnärerna Mogens Jørgensen och Gudrun Stenberg 

Sevärdheter: 950 kvadratmeter glasmosaik av Mogens Jørgensen  Attundavägen 3, Täby 

Texten är hämtad ur Kyrkguiden - vägledning till kyrkorna i Stockholms Stift

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

'

Fuga G-dur, a la gigue, BWV 577

Johann Sebastian Bach 1685-1750

 

Jesu bleibet meine Freude

ur kantat nr 147

Johann Sebastian Bach 1685-1750

Ulf Norberg, orgel (organist i Hedvig Eleonora kyrka)

Inspelning den 13 feb 2009 av A. Söderlund

 

ORGEL

Byggd 1977 av Fredriksborgs Orgelbyggeri i Hillerød, Danmark

39 stämmor 3 manualer och pedal.

Man I Huvudverket

Man III

 

 

Gedackt 16'

Kvintadena 8'

Principal 8'

Spetsgedackt 8'

Rörflöjt 8'

Principal 4'

Oktava 4'

Koppelflöjt 4'

Spetsflöjt 4'

Blockflöjt 2'

Quinta 2 2/3 '

Nasat 1 1/3’

Oktava 2'

Scharf 3 ch

Cornett 3 ch

Dulcian 8'

Mixtur 5 ch

Tremulant

Trumpet 8'

 

 

Pedal

 

 

Man II Svällverket

Principal 16'

 

Subbas 16'

Fagott 16'  

Oktavbas 8'

Violon principal 8'

Gedackt 8' 

Gedackt 8'

Oktava 4'

Fugara 8'

Rauschkvint 3 ch

Voix celesta 8'

Basun 16'

Oktava 4'

Trumpet 8'

Traversflöjt 4'

Nasat 2 2/3'

Piccolo 2'

Ters 1 3/5'

II4'/ped, III/ped,

Mixtur 5-7 ch

II/I, III/I

Trumpet harmonique 8'

 

Oboe 8'

 

Tremulant

 

Intonatör: Finn Krohn

Dispositionen är gjord av Gotthard Arnér

 

 

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

Åter hemsidan