Tärna kyrka

ORGEL

Byggd 1899 av E A Setterquist & Son, Örebro

1988 renoverad av Mälardalens Orgelservice, Västerås

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Borduna 16'

Flöjt harmonik 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Violoncell 8'

Borduna 8'

Salicional 8'

 

Gamba 8'

Violin 4'

 

Oktava 4'

 

 

Trumpet 8'

 

 

Fasad från 1899.

Föregående orgel byggd 1820 av Per Zacharias Strand, 7 st.

 

Åter hemsidan