Tännäs kyrka

ORGEL

Byggd 1960 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

Huvudverk

Bröstverk

Pedal

Rörflöjt 8’

Gedackt 8’

Subbas 16’

Principal 4’

Rörflöjt 4’

Gedacktbas 8’

Gemshorn 2’

Principal 2’

Nachthorn 2’

Sesquialtera II

Kvint 1 1/3’

Skalmeja 4’

Mixtur IV-V

Cymbel III

 

 

Krumhorn 8’

 

 

Tremulant

 

KOPPEL: I/P, II/P, II/I

 

Åter hemsidan