Stora Tuna kyrka

Tryck i bilden för större upplösning

 

 

ORGELN

  Andante ur Tagebuch Op.82

Max Reger (1873-1916)

Inspelad vid en livekonsert den 

7 oktober 2007 i Stora Tuna kyrka

Ulf Norberg,orgel

 

ORGEL

Byggd 1969 av A. Magnussons Orgelbyggeri AB.

Göteborg

DISPOSITION:                                                                      

  Huvudverk  Ryggpositiv  Svällverk Pedal  
Pommer 16’  Gedackt 8’  Flöjtprincipal 8’  Principal 16’ fasad
Principal 8’ fasad  Kvintadena 8’ Gedackt 8’  Subbas 16’
Rörflöjt 8’ Principal 4’ fasad Spetsgamba 8’  Kvinta,  10 2/3
Oktava 4’  Koppelflöit 4’  Voix céleste  8’ Oktava 8’
Blockflöjt   4’ Waldflöit 2’  Oktava 4’ Gedackt 8’
Oktava 2’ Nasat 1 1/3   Rörflöjt 4’  Oktava 4’
Mixtur 6-8 ch. Sesauialtera 2 ch.   Nasat 2 2/3  Nachthorn 2’
Cornett 3 ch. Scharf 4-5 ch Piccolo 2’ Rauschkvint 3 ch.
Trumpet 8’ spansk Dulcian 16’ Sifflöjt 1’  Basun 16’
Cymbelstjärna  Krumhorn 8.  Mixtur 5 ch.  Trumpet 8’
  Tremulant  Terscymbel 3 ch.  Skalmeja 4’
    Fagott 16’  
    Oboe 8’  
    Tremulant  

Koppel: RP/HV  SV/HV      HV/P RP/P SV/P     

      3 fria kombinationer           

      Helmekanisk traktur och registratur                                        

Orgelns klangliga disposition är ägnad att tjäna olika stilarter. olika tiders musik. 

Klassisk orgelkonst av såväl fransk som italiensklhärkormt.  J.S.Bach., romantisk

musik och nutida visar sig kunna realiseras på ett konstnärligt svnnerligen tillfreds-

ställande sätt.  Orgelns olika verk bildar slutna enheter samtidigt som de i sig äger

en mångfald möjligheter till klangkombinationer av olika slag.

Åter hemsidan