Orgeln i Stenkyrka kyrka

Byggd 1789 av Johan Sundström, Järnboås. Utökad med en andra manual (Man II) 

1936 av Hammarberg. Orgeln byggdes ursprungligen för Hällefors kyrka i Västmanland. 

Vid läktarens borttagande och orgelns nedflyttande i tomrummet 1955, slopades Man II 

på grund av orgelns skrymmande omfång. Orgeln flyttades 1880 till Stenkyrka av Salomon

Molander & Co, Göteborg. 1977 renoverad av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad.

 


Ur CCCII Préludes- No 6 Allegretto D-dur Georg Joseph Vogler 1749-1814

Claes Holmgren, orgel från skivan "MEETINGS"

 

 

 

Disposition:

Man                                            Ped

Borduna 16'  (1859)                     Subbas 16'

Principal 8' (1859)

Gedackt 8' B

Rörflöjt 8' D (1859)

Fleut d´amour 8' D (1859)

Iktava 4'

Spetsflöjt 4'

Kvinta 2 2/3'                                Man/Ped.

Oktava 2'

Trumpet 8'  (enligt J Sjögren möjligen urspr)

                                                    Mekanisk

 


 

Kyrkan:

Dopfunt från 1100-talet, kalkmålningar från 1200-1300-talet. Gravsten över Licnatus 1200 

(äldsta daterade på Gotland), krucifix från 1300-talet, altaruppsats, predikstol och bänk-

inredning från 1600-talet, glasmålningar 1960.

Åter hemsidan