Vårfrukyrkan, Skänninge

Vårfrukyrkan i Skänninge är en treskeppig hallkyrka med ett något

högre mittskepp. I öster ett rakslutet korparti av samma bredd som

långhuset och i väster ett indraget torn. Kyrkan är murad av tegel

i munkförband på kalkstenssockel, har spetsbågiga fönster och täcks

av ett säteritak. Tornet kröns av en huv, som tillkom 1776 efter en

eldsvåda. Strävpelare finns på samtliga sidor av kyrkan. Ingångar

finns i väster och i söder i långhusets västra del. Den trappformade

östgaveln pryds med blinderingar, bland annat i form av en ros och

ett kors. Långväggarna avslutas upptill med en blinderingsfris. På

västgaveln flankeras tornet av fönsterformade blinderingar. Inter-

iören har en mäktig resning. Mellan pelarna i de tre skeppen är

arkadbågar slagna, vilka i likhet med valven är spetsbågiga. Murarna

är sedan 1870-talet täckta av ett tjockt putslager. Altarbordet i öster

täcks av ett vitt altarbrun och ovanför återfinns en triptyk liknande

den i Linköpings domkyrka av Maarten van Heemskerck. Till höger i

koret står en medeltida gotländsk dopfunt. Det finns även en nyare dop-

funt från 1951. Predikstolen hänger vid en pelare till vänster i mittskeppet.

Källa: Widepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

 

 

Organist Ulf Norberg vid återinvigningen av orgeln 25/2-07

  Preludium, Fuga och Ciaccona i C-dur 

(Dietrich Buxtehude 1637-1707)

Inspelning: A. Söderlund

KYRKANS ORGLAR

1630-efter 1649:     Organist, borgmästare & orgelbyggare Per Jönsson (†1658), Skänninge, bygger, med hjälp av sin son Daniel Persson, 

                                 ett 9-stämmigt orgelverk på västläktaren. Pipverket var delvis förfärdigat av lera (enligt en uppgift från 1700-talet var Per även kakelugnsmakare).

1770:                        Orgelverket flyttas till Fivelstads kyrka.

1769-1772:               Lars Wahlberg & Anders Wolander, Vimmerby, bygger en 21-stämmig, 1-manualig orgel med pedal utan pedalkoppel. Orgeln avsynas av

                                 domkyrkoorganist Johan Miklin (domkyrkoorganist 1754-1787), Linköping.

1798:                        Reparation av orgelbyggare Pehr Schiörlin, Linköping.

1876:                        Ombyggnad av Sven & Erik Nordström, Flisby.

1938-1939:               Firma Marcussen & Søn, Aabenraa, Danmark, bygger en tremanualig orgel med 34 stämmor, mekanisk traktur och pneumatisk registratur

                                 bakom wahlbergsfasaden. De yttre pedalfälten i fasaden tas bort och dess fasadpipor placeras inne i orgelhuset (för att ge mer plats åt körsångare). 

                                 I läktarbarriären byggs ett ryggpositiv. Snickerierna på fasaden utförs av snickaren A. Liljegren och målningen av Natanael Falkner.

2006:                       Grundlig genomgång och renovering av förslitna delar utav Robert Gustavssons orgelbyggeri, Härnösand efter program utarbetat av R. Axel Unnerbäck. 

                                 Fasaden har återfått den pärlgrå nyans, typisk för 1700-talet, man fått fram genom att skrapa bort alla senare färglager och som troligen är den ursprungliga färgen.

 

DISPOSITION

Huvudverk (II) C-g³

Ryggpositiv (I) C-g³   Bröstverk (III) C-g³ Pedal C-f¹
Gedaktpommer 16’ Principal 8’ Gedakt 8’ (1772) Subbas 16’
Principal 8’ (1772) Rörflöjt 8’ Spetsgamba 8’ Principal 8’ (1772)
Spetsflöjt 8’ Oktava 4’ Principal 4’ Gedakt 8’
Oktava 4’ (1772) Gedaktflöjt 4’ (1772) Kvintadena 4 Oktava 4’ (1772)
Rörflöjt 4’ Gemshorn 2’ Hålflöjt 2’ Oktava 2' (1772)
Kvinta 2 2/3’ Sesquialtera II ch 2 2/3’ * Nasat 1 1/3’ Mixtur VI choir.
Oktava 2’ Scharf IV chor. Cymbel II chor. Basun 16’ (1772)
Mixtur V-VII chor.     Dulcian 16’ Regal 8’ Trumpet 8' (1772)
Trumpet 8' (1860) Krumhorn 8’ Tremulant  
  Tremulant Crescendosvällare  

Koppel:  Hv/PRp/P Rp/HvBv/Hv 

* = + 1 3/5’

2 fria komb. 

Troligen fick kyrkan sin första orgel redan under medeltiden.