Skå kyrka

Den ursprungliga kyrkan restauerades 1695, men förstördes av en brand dagarna före invigningen. 

1702 invigdes den nya, nuvarande kyrkan. Det runda tornet i väster stod kvar fristående 

på c:a 1 meters avstånd från kyrkan. Detta ersattes 1858 av ett fyrkantigt torn.

ORGEL

Byggd 1963 av Walter Thür

DISPOSITION

HV SV Pedal
Rörflöjt 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Principal 4' Fugara 8' Rörgedackt 8'
Spetsflöjt 4' Rörflöjt 4' Kvintadena 4'
Waldflöjt 2' Principal 2'  
Mixtur 4 ch Sesquialtera 2 ch  
Dulcian 8' Tremulant  

Tremulant

 

 

Mekanisk, Sedvanliga koppel.

Tidigare orgel byggd 1833 av G Andersson, Stockholm

Inköpt från Blidö 1893, ren av J A Lindberg & Son 1902

ORGELN

Legend g-moll av Emil Sjögren

Erik Lundkvist, orgel

Inspelning: A. Söderlund 16/5 2004

Åter hemsidan