Säters kyrka

Säters kyrka byggdes 1779 av material från en äldre på samma plats.

Byggnadsstilen är monumental nyklassicism med rena linjer. Kyrkorummet har ljus rymd och höga fönsterlufter. Bakom det stora altaret står 

fyra höga kolonner krönta aven överbyggnad, ritade av arkitekt O Tempelman. Pelarna under läktaren och altarkolonnerna ger in­ trycket av 

ett grekiskt torg. Det textila måleriet i altarportalen är skapat av konstnär Dagmar Loden vid restaureringen 1956. Mönstret i gula nyanser 

associeras till lyftade vingar - änglar som lovsjunger inför Guds tron. De belysta textilierna harmonierar väl med rummets ljusa och dalablå 

färger och ger rummet en varm ton. Ljusbärare finns i bänkarna i form av smidda järnkors. Delar av gam­la epitafier pryder kyrkan. 

Här finns också en minnestavla över sångarsläkten Björling samt inmurad i väggen gravstenen efter församlingens förste kyrkoherde, 

M.A. Coriander, död 1663. Två Kristus­bilder har sannolikt hängt i det medeltida Dalsby kapell, som låg två km norrut. Vid 

hembygdsmuseet.Åsgårdarna har inretts ett kapell med gamla kyrkinventarier från Dalsbyn och Säter.  

Källa: Våra kyrkor.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

 

ORGEL

Byggd 1972 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV (omfång C-g3)

BV Cresc V Pedal (C-fl)
Gedacktpommer 16’ Spetsgedackt 8' Gedackt 8' Principal 16’  
Principal 8' Koppelflöjt 4’ Fugara 8’ Subbas 16’
Rörflöjt 8’ Principal 2’ Voix celeste (dubbel fr c), Oktava 8'
Oktava 4’ Waldflöjt 2’   Principal 4’   Gedackt 8’(transm C-f0 fr Subbas)
Spetsflöjt 4' Nasat l 1/3’ Traversflöjt 4’ Oktava 4’
Kvinta 2 2/3’ Cymbel 2 ch   Piccolo 2' Nachthorn 2'

Oktava 2’  

Vox humana 8’   Sesquialtera 2 ch Rausch­kvint 3 ch
Cornett 3 ch (2 2/3, 2, l 3/5) Tremolo Mixtur 5 ch   Basun 16’  
Mixtur 5-6 ch (l 1/3   Fagott 16' Trumpet 8’

Trumpet 8’

 

Oboe 8'

 

Sedvanliga koppel. Tre fria komb.  

  

              Generalrepetition inför konserten den 9 juni 2007

              Kristina Shtegman, piano och Ulf Norberg, orgel

 

                           

                 Långsamma satsen ur Orgelkonsert F-dur 

      HWV 295 Göken & Näktergalen

 

                         

           Sista satsen ur Orgelkonsert F-dur 

        HWV 295 Göken & Näktergalen

 

 

 

Till hemsidan