Säters kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

 

ORGEL

Byggd 1972 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV (omfång C-g3)

BV Cresc V Pedal (C-fl)
Gedacktpommer 16’ Spetsgedackt 8' Gedackt 8' Principal 16’  
Principal 8' Koppelflöjt 4’ Fugara 8’ Subbas 16’
Rörflöjt 8’ Principal 2’ Voix celeste (dubbel fr c), Oktava 8'
Oktava 4’ Waldflöjt 2’   Principal 4’   Gedackt 8’(transm C-f0 fr Subbas)
Spetsflöjt 4' Nasat l 1/3’ Traversflöjt 4’ Oktava 4’
Kvinta 2 2/3’ Cymbel 2 ch   Piccolo 2' Nachthorn 2'

Oktava 2’  

Vox humana 8’   Sesquialtera 2 ch Rausch­kvint 3 ch
Cornett 3 ch (2 2/3, 2, l 3/5) Tremolo Mixtur 5 ch   Basun 16’  
Mixtur 5-6 ch (l 1/3   Fagott 16' Trumpet 8’

Trumpet 8’

 

Oboe 8'

 

Sedvanliga koppel. Tre fria komb.  

  

              Generalrepetition inför konserten den 9 juni 2007

              Kristina Shtegman, piano och Ulf Norberg, orgel

 

                           

                 Långsamma satsen ur Orgelkonsert F-dur 

      HWV 295 Göken & Näktergalen

 

                         

           Sista satsen ur Orgelkonsert F-dur 

        HWV 295 Göken & Näktergalen

 

 

 

Till hemsidan