Sala (Kristina) kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

Orgeln byggd 1969 av Emil Hammer i Hannover.

Den tidigaste orgeln är från 1638 och var ett litet orgelverk inköpt

från Västerås. 1648 togs en ny orgel i bruk, byggd av orgelmakare 

Jörgen på Salberget.

Orgelfasaden är från 1758 och den tidens orgerverk var

byggd av Peter Stråhle och Jonas Gren. 

I samband med reparationen 1840 utsmyckades fasaden med förgyllda ornament.

Vid restaureringen 1905-06 ersattes orgelverket med ett nytt, byggt av

J Magnusson i Göteborg.

 

 

 

Improvisation över psalm 201

 

Liveinspelning från den 25 april 2009

Ulf Norberg, orgel

Inspelning: A. Söderlund

 

 

Åter hemsidan