Överjärna kyrka

ORGEL

Byggd 1963 av A Magnussons Orgelbyggeri AB, Göteborg

DISPOSITION

RP I

BV II

ÖV III

Pedal

Rörgedackt 8'

Trägedackt 8

Pommer 8'

Subbas 16'

Principal 4'

Rörflöjt 4'

Täckflöjt 4'

Principal 8'

Waldflöjt 2'

Principal 2'

Svegel 2'

Gedackt 8'

Mixtur 3-4 ch

Nasat 1 1/3'

Principal 1'

Kvintadena 4'

Dulcian 8'

Scharf 2 ch

Terzian 2 ch

Mixtur 3 ch

 

Regal 8'

 

Sordun 16'

 

Tremulant

 

 

Föregående orgel byggd 1898 av E A Setterquist & Son, Örebro, 6 st.

Den ersatte en orgel byggd 1781 av Jonas Ekengren, Stockholm, 6 st.

 

 

Åter hemsidan