Övergrans kyrka

Övergrans kyrka är en kyrkobyggnad i Övergran i Uppsala stift. Kyrkan ligger på åsen strax väster om Ryss-

udden och Ryssviken i Övergrans församling. Kyrkan är ursprungligen en romansk kyrka från 1100-talet. 

Kyrkan är ombyggd under olika perioder. Av ursprunget återstår långhuses västra del. Västtornet uppfördes 

omkring 1200-talet och under den senare delen av 1200-talet förlängdes långhuset österut och sakristian upp-

fördes. Vapenhuset och kyrkans tegelvalv tillkom ca 1460. Under 1700-talet början togs den västra ingången 

upp och vapenhuset förvandlades till korsarm. 1786 revs tornvalvet, fönstrens rundbågiga form tillkom och 

muralmålningarna kalkades över. 

Restaurationer: År 1905 restaurerades kyrkan under ledning av Gustaf Améen då vapenhuset ändrades och 

blev begravningskapell och korfönstret fick sin nuvarande form. Efter ritningar av arkitekten Jakob Wilhelm 

Geers 1829 fick tornet sitt nuvarande utseende. Kyrkans interiör präglas av senmedeltida kalkmålningar som 

anses vara det första självständiga verket utförd av Albertus Pictor. Vid en restaurering 1972 under ledning 

av arkitekt Ove Hidemark togs målningarna fram. Vid Övergrans kyrka finns det också runstenar bevarade.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

 

Byggd 1986 av Robert Gustavssons Orgelbyggeri AB

Disposition

Man I Man II Pedal
Principal 8' Gedact 8' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Qvinta 4' Gedacktbas 8'
Octava 4' Flöjt 4' Octavbas 4'
Hålflöjt 4' Spetsflöjt 2' Trumpetbas 8'
Qvinta 3' Qvinta 1 1/3'  
Octava2' Vox humana 8'  
Tertia    
Mixtur    
Dulcian 16'  

 

Orgel har kyrkan haft sedan 1834 byggd av P Z  Strand då fasaden även kom till.

1929 byggde orgelfirman Eriksson & Johnson, Sundbyberg en ny orgel med

13 stämmor fördelade på två manualer och pedal.

 

 

 

Åter sidan