Östra Torsås kyrka

Östra Torsås, församling i Växjö stift, Växjö kommun, Småland (Kronobergs län); 2 276 inv. (1999). Ö. består av 

strandbygder vid Torsjön, omgivna av mjukt kuperad skogsbygd med spridda byar i höjdlägen. Ca 240 fornlämningar 

är kända. Tio hällkistor är från stenåldern. Bland 35 bronsåldersrösen är många stora, bl.a. det monumentala Limmerör. 

Från järnåldern finns bl.a. fyra mindre gravfält samt det märkliga gravfältet med Inglinge hög vid Ingelstad Av två runstenar 

märks en vid Nöbbele med märklig, poetisk inskrift. Kyrkan av sten med smalare sakristia bakom koret byggdes 1847–49 

som ersättning för en medeltida stenkyrka på annan plats. – Ortnamnet (1403 j Thorssaas sokn) torde i förleden innehålla

namnet Tor; det är dock ovisst om gudanamnet avses. Efterleden är ås. Källa: Östra Torsås Pastorat

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGEL

Ombyggd 1972-73 av Olof Hammarberg

DISPOSITION

Man I Man II PEDAL
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

Tidigare orgel byggd av C A Johansson, Nöbbele.

Förändringar: 1884, 1910, då trumpet 8 tillbyggdes,

1934, 1945, ren och omintonering samt två nya stämmor,

Mixtur 5 ch och Kvinta 2 2/3 enl program av G Arnér

 

Åter hemsidan