Östhammars kyrka 

1660 fick Östhammars stad rätt att bygga egen kyrka. Tidigare brukade Östhammarsborna 

besöka den näraliggande Börstils kyrka där sittplatser fanns reserverade. 1663 påbörjades

 bygget av kyrkan och efter lång byggnadstid ägde invigningen rum 1675. Nuvarande sakristia 

vid norra sidan uppfördes 1735-1736. Kyrkan förlängdes åt öster 1760-1761 med nuvarande 

tresidiga kor som ersatte ett tidigare rakt kor. 1770-1772 förlängdes kyrkan åt väster. 1829 

var klockstapeln i så dåligt skick att man beslöt att ersätta den med ett kyrktorn. Dock dröjde

 det till 1845 innan tornbygget kom igång. Material till tornet togs från kyrkogårdsmuren. Under

 1890-talet fick fönstren nuvarande form med rundbågar. Yttertakets beläggning byttes till plåt

 från tidigare beläggning av tjärad papp. Fram till 1840-talet var takbeläggningen tjärade spån. 

1925 genomgick kyrkan en större restaurering. Källa: Wikipedia

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1952 av H Lindegren, Göteborg

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Borduna 16'

Salicional 8'

Principal 16'

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Spetsflöjt 8'

Principal 4'

Oktava 8'

Gedackt 8'

Täckflöjt 4'

Flöjt 4'

Oktava 4'

Blockflöjt 2'

Rauschkvint III

Flöjt 4'

Ters 1 3/5'

Skalmeja 4'

Kvinta 2 2/3'

Nasard 1 1/3'

 

Oktava 2'

Scharf III 1'

 

Mixtur IV-V 1 1/3'

Krumhorn 8'

 

Trumpet 8'

Tremulant

 

Fasad från 1875

Tidigare orglar:

1811 Pehr Strand, Stockholm, 7 stämmor, såld 1874 till Överjärna kyrka.

1875 E A Setterquist, Örebro, 12 st, 2 man och pedal.

1934 av John Vesterlund, Lövstabruk, 21 stämmor, 2 man och pedal.

Åter hemsidan