Österunda kyrka

ORGEL

Byggd 1844 av Pehr Gullbergson, Lillkyrka

1962 renoverad och tillbyggd av Gustaf Hagström.

DISPOSITION

Man

Pedal

Principal 8'

Subbas 16' (1962)

Dubbelfleut 8'

Gedackt 8' (1962)

Vox candida 8'

Nachthorn 4' (1962)

Fugara 8'

 

Oktava 4'

 

Fleut 4'

 

Kvinta 3'

 

Octava 2'

 

Fasad från 1844.

1815 fick kyrkan en orgel byggd av Anders Svanström, Strängnäs.

 

 

Åter hemsidan