Östersunds gamla kyrka

ORGEL

Byggd 1976 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 8'

Fugara 8'

Subbas 16'

Rörflöjt 8'

Gedakt 8'

Principal 8'

Spetsflöjt 4'

Principal 4'

Borduna 8'

Oktava 2'

Traversflöjt 4'

Oktava 4'

Sesquialtera II

Waldflöjt 2'

Posaune 16'

Mixtur IV 1 1/3'

Nasat 1 1/3'

Krumhorn 4'

Trumpet 8'

Cymbel III 2/3'

 

 

Fagott 16'

 

 

Oboe 8'

 

 

Tremulant

 

Fasad från 1849

Tidigare orglar:

1849, Lars Niclas Nordquist, Alfta, 8 st.

1888 omdisp. av Christian Schuster, Östersund.

1928 Åkerman & Lunds Nya Orgelfabriks AB, Sundbyberg.

 

 

 

Åter hemsidan