Österlövsta kyrka 

Kyrkan invigdes 1451 och bestod då endast av långhus med kor. Sakristian och vapenhuset 

tillkom senare men kan, enligt målningsinskrift, ha färdigställts 1468. Kalkmålningarna utfördes 

1468 av Andreas Eriksson som tillhörde Tierpsskolan. Målningarna är främst ornamentala 

och består av slingrande bladrankor i rött och grönt. 1664 upptogs västgavelns fönster, 

kalkmålningarna överkalkades och gavlarna fick sin nuvarande svängda form.

Källa: Wikipedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1883-84 av E A Setterquist, Örebro

1959 om- och tillbyggd av Marcussen & Son, Aabenraa, Danmark

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Principal 8' * Rörflöjt 8' Subbas 16'
Gedackt 8' Principal 4' Oktava 8'
Oktava 4' Waldflöjt 2' Kvintadena 4'
Spetsflöjt 4' Kvinta 1 1/3' Basun 16

Oktava 2'

Scharf II

 

Sesquialtera II

 

 

Mixtur V

 

 

Trumpet 8'

 

 

*Fasad och den med * märkta fasadstämman från 1725.

Tidigare orglar:

1667 Anders Bengtsson Östervåla, med endast träpipor, men församlingen var inte nöjd, utan han

fick återta den redan året efter.

Enligt forskning hade  kyrkan redan 1638 en orgel med inskriftern "Hop opus perfecit Petrus Hongersson

Anno Domini 1440".

Årtalet kan vara fellästdå kyrkaninvigdes först 1451.

Ny orgel byggdes 1725 av Johan Niclas Cahman, Stockholm, 9 stämmor

Åter hemsidan