Österbybruks kyrka 

Kyrkobyggnaden uppfördes 1735 och är en del av Österbybruks herrgård. På andra sidan 

herrgårdsdammen står en klockstapel av trä som uppfördes vid 1700-talets början. 

Stapelns klockor skänktes av dåvarande bruksägare De Geer 1712 samt 1722.

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1984 av Johannes Menzel, Härnösand

DISPOSITION

HV II

RP I

SV III

Pedal

Principal 8'

Trägedackt 8'

Hålflöjt 8'

Subbas 16'

Rörflöjt 8'

Prestant 4'

Vox candida 8'

Oktava 8'

Oktava 4'

Rörflöjt 4'

Vox celestis 8'

Borduna 8'

Spetsflöjt 4'

Gemshorn 2'

Principal 4'

Koralbas 4'

Kvinta 2 2/3'

Cymbel II

Flöjt 4'

Nachthorn 2'

Oktava 2'

Krumhorn 8'

Waldflöjt 2'

Rauschwerk II

Ters 1 3/5'

Tremulant

Sesquialtera II

Fagott 16'

Mixtur III-IV

 

Scharf III

 

Trumpet 8'

 

Oboe 8'

 

 

 

Tremulant

 

 

 

Klockspel

 

Fasad från 1984

Föregående orgel byggd 1918 av Åkerman & Lund, 14 stämmor.

Orgeln omdisponerades 1945 av samma firma.

Åter hemsidan