Österåkers kyrka, Stockholms stift

Österåkers kyrka uppfördes under slutet av 1100-talet. Den medeltida kyrkan bestod av ett långhus med ett smalare kor, samt 

ett kraftigt torn i väster, möjligen avsett som skyddsrum. En sakristia tillkom troligen på 1200-talet och under 1200- eller 1300-

talet fick koret samma bredd som långhuset. Under 1400-talet förlängdes kyrkan åt öster. Ett vapenhus uppfördes i söder samt 

en ny sakristia i norr och invändigt slogs tegelvalv som dekorerades med kalkmålningar. Under en genomgripande ombyggnad 

1647–50 gestaltades kyrkan enligt samtida ideal, även om det medeltida murverket bevarades.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

Herr Jesu Christ dich zu uns wend

Johann Sebastian Bach 1685-1750

 

Alle menschen müssen sterben

Johann Sebastian Bach 1685-1750

 

Ur orgelsonat A-dur

Felix Mendelssohn 1809-1847

Ulf Norberg, orgel (organist i Hedvig Eleonora kyrka)

Inspelning den 13 feb 2009 av A. Söderlund

ORGEL

Byggd 1970 av Marcussen & Son, Aabenraa, Danmark

Orgeln har 38 stämmor

HUVUDVERK BRÖSTVERK SVÄLLVERK PEDAL
Principal 8' (fasad) Trägedakt 8' Gedakt 16' Principal 16'
Gedakt 8' Quintadena 8' Italiensk Principal 8' Subbas 16'
Oktava 4' (fasad) Koppelflöjt 4' Rörflöjt 8' Oktava 8'
Spetsflöjt 4' Principal 2' Gamba 8' Gedakt 8'
Oktava 2' Nasal 1 1/3' Principal 4' Oktava 4'
Spetskvint 2 2/3' Cymbel 2 ch Traversflöjt 4' Nachthorn 2'
Mixtur V ch Sesquialter 2' ch Waldflöjt 2' Basun 16'
Dulcian 16' Krumhorn 8' Mixtur 4 ch Mixtur 5 ch
Trumpet 8' Tremulant Kornett 3 ch Trumpet 8'
    Tromette harmonique 8' Zinka 4'
    Clairon 4'  
    Tremulant  

KOPPEL: BV/HV, SV/HV, HV/P, BV/P, SV/P.

Mekanisk. Två fria kombinationer för alla stämmor och koppel.

Fasadens arkitekt: Fredrik Blom-Carlsson 1837, Lars Olof

Torstensson 1970. Konservering och målning Gustav Ambe.

Konstruktion Marius Braune. Fria komb, efter förebild av

S Magnusson. Montering Knud Kristensen. Intonation: Mogens

Brunsnaes, Olav Oussoren.

Föregående orgel byggd 1926 av Setterquist. 12 stämmor,

2 manualer och pedal.

 

 

 

 

Åter hemsidan