Ösmo kyrka

 Ösmo kyrka med de äldsta delarna från 1100-talet och huvuddelen från 

1300-talet. Tak- och väggmålningar från 1400-talet av Albertus Pictor.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1873 av E. A. Setterquist, Örebro

Traktur och registratur är mekanisk. Spelbordet är fristående. 

Fasaden, av triumfbågstyp, är målad i grått med förgyllda ornament. 

Samtliga fasadpipor är blinda. Enligt en inskrift på orgelfasaden är orgeln 

en gåva år 1873 av kyrkans dåvarande patronus friherre C G Adlercreutz 

till minne av hustrun Margaret Seton

Manual I Manual II Pedal
Borduna 16' Rörfleut 8' B/D Subbas 16'
Principal 8' B/D Salicional 8 * Bourdon 8'
Flûte harmonique 8' Flûte oktaviante 4' Basun 16'
Gamba 8''          

Oktava 4

         

Oktava 2'

         

Trumpet 8' B/D

         

* bas gemensam med Rörfleut 8'

Koppel: I/P, P4/P, II/I, II16/I, I4/I

Första orgeln togs i bruk 1531

1728 installerades en ny orgel. 

1777 ersattes den av en orgel byggd av Olof Schwan i Stockholm

 

 

Åter hemsidan