Örgryte nya kyrka

Örgryte nya kyrka, är en kyrkobyggnad i nygotisk stil på Svalberget, tillhörande egendomen Bö i 

Örgryte församling i Göteborg. På grund av tomtens beskaffenhet är orienteringen nordost-sydväst. Det 

är en korskyrka med öppen takstol och välvt, femsidigt kor. Kyrktornet är närmare 60 meter högt.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGLARNA

 

 

BAROCKORGELN

DISPOSITION

Werck

 (CDEFGA-c3)

Ober Positiv (CDEFGA-c3)

Rück Positiv

 (CDE-c3)

Brust Positiv (CDEFGA-c3)

Pedal 

(CD-d1)

Principal 16'

Principal 8'

Principal 8'

Principal 8'

Principal 16'

Quintaden 16'

Hollfloit 8'

Quintadena 8'

Octav 4'

SubBass 16'

Octav 8'

Rohrfloit 8'

Gedact 8'

Hollfloit 4'

Octav 8'

Spitzfloit 8'

Octav 4'

Octav 4'

Waltfloit 2'

Octav 4'

Octav 4'

Spitzfloit 4'

Blockfloit 4'

Sexquialter 2 fach

Rauschpfeiffe 3 fach

Super Octav 2'

Nassat  3'

Octav 2'

Scharff 4.5.6 fach

Mixtur 6.7.8 fach

Rauschpfeiff 2 fach

Octav 2'

Quer Floit 2'

Dulcian 8'

Posaunen (from F) 32'

Mixtur 6.7.8 fach

Gemshorn 2'

Sieffloit 1 1/2'

Trechter Regal 8'

Posaunen 16'

Trommet 16'

Scharff 6 fach

Sexquialt 2 fach

 

Dulcian 16'

 

Cimbel 3 fach

Scharff 6.7.8 fach

 

Trommet 8'

 

Trommet 8'

Dulcian 16'

 

Trommet 4'

 

Vox Humana 8'

Bahrpfeiff 8'

 

Cornet 2'

 

Zincke (from f) 8'

     

Couplers: OP/W, BP/W - Cimbelstern - Vogelgesang - Trommel - Sperrventiele: W, RP, OP,BP, Ped.

Hauptsperrventiel - Tremulant - Tremulant RP - Tremulant Pedal - 12 bellows of 4' x 8' - 1/4 syntonic comma meantone 

Subsemitones in all manuals: eb/d#, g#/ab, eb1/d#1, g#1/ab1, eb2/d#2 In RP, add: bb/a#, bb1/a#1, g#2/ab2 Pedal: eb/d#, g#/ab 

Interchangeable wind systems

 


WILLIS-ORGELN

DISPOSITION

Choir I (C-g3) Great II (C-g3)
Swell III (C-g3)
Pedal (C-f1)
Lieblich Gedact 8' Double Diapason 16' Contra Gamba 16' Grand Open Diapason 16'
Dulciana 8' Open Diapason 8' Open Diapason 8' Violone Metal 16'
Gemshorn 4' Viola 8' Lieblich Gedact 8' Bourdon 16'
Flute Harmonique 4' Claribel Flute 8'
Gamba 8'
Violoncello 8'
Piccolo 2' Octave 4'
Voix Celeste 8'
Ophicleide 16'
Corno di Bassetto 8' Quinte 2 2/3' Octave 4'  
  Super Octave 2'
Flageolet 2'
 
  Mixture III Cornopean 8'  
  Bombarde 8' Hautboy 8'  
    Vox Humana 8'  
    Clarion 4'  
    Tremulant  

Koppel: Gr/P, Ch/P, Sw/P, Sw/Gr, Ch/Gr, Sw/Ch (1902?), Sw/Gr 4', Sw/Gr 16' 

Sju fasta kombinationer (regleras med trampor) 

Mekanisk traktur och registratur; Barkermaskin för Great; rörpneumatik i Pedal 

Lufttryck: 76 mm (Bombarde 8', Violoncello 8' och Ophicleide 16': 135 mm) 

Temperering: liksvävig

 

 


Åter hemsidan