Ör kyrka

Örs kyrka omnämns första gången 1273 i skriftliga källor och kan då ha varit en stavkyrka. 

I den äldre redskapsbod som är uppförd på kyrkogården finns återvunnet virke som kan 

härstamma från denna kyrka. Nuvarande kyrkan är uppförd under tidigt 1500-tal som en 

enkel rektangulär salkyrka. Koret tillkom under 1600-talet och 1791 uppfördes sakristian. 

Tornet byggdes under åren 1805-1807. Kyrkorummet har tidigare haft ett plant innertak 

samt triumfbåge. I koret finns framtagna målningar som troligen är utförda under 1600-talet.

Källa: Församlingens hemsida

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1958 av A Mårtenssons Orgelfabrik, Lund

DISPOSITION

HV I HV II Pedal
Gedackt 8' rörflöjt 8' Subbas 16'
Principal 4' Spetsgamba 8' Kvintadena 8'
Koppelflöjt 4' Nachthorn 4' Oktava 4'
Svegel 2' Principal 2'  
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3'  
  Krumhorn 8'  
  Tremulant  

Föregående orgel byggd 1907 av E Wirell. Växjö, 9 stämmor, som ersatte en orgel

byggd 1843 av J Liljegren, 9 stämmor.

 

Åter hemsidan