Ljusdals kyrka

ORGEL

Byggd 1932 av Setterquist & Son, Örebro

1956 omdisponerad av samma firma

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 16'

Borduna 16'

Kontrabas 16'

Principal 8'

Vox candida 8'

Subbbas 16'

Flagflöjt 8'

Salicional 8'

Ekobas 16' (tr II))

Gedackt 8'

Rörflöjt 8'

Borduna 8'

Oktava 4'

Principal 4'

Koralbas 4'

Flöjt 4'

Fl¨te octaviante 4'

Nachthorn 2'

Kvintadena 4'

Nasat 2 2/3'

Basun 16'

Kvinta 2'

Waldflöjt 2'

Skalmeja 4'

Oktava 2'

Ters 1 3/5'

 

Ters 1 3/5'

Sifflöjt 1'

 

Mixtur Iv

Scharf IV

 

Cymbel III

Rörskalmeja 8'

 

Trumpet 8'

Tremulant

 

Pneumatisk, rooseveltlådor.

Fasad från 1764-65

 

Åter hemsidan