Knutby kyrka

ORGEL

Byggd 1839 i Tyskland och inköpt från S Eriksson, Gävle.

DISPOSITION

Man I

Man II

Pedal

Principal 8'

Rörgedackt 8'

Subbas 16'

Gedackt 8'

Principal 4'

Principal 8' transm f. Man I

Spetsflöjt 4'

Flöjt 4'

Flöjtbas 4' transm f. Man I

Oktava 2'

Svegel 2'

Clarion 4'

Mixtur 1 1/3 3-4 ch

Larigot 1 1/3' (1957)

 

 

Scharf  1 2 ch (1957)

 

 

Oboe 8'

 

Pneumatisk. Kägellådor.

Gammal fasad med Principal 8', troligen från gammal orgel byggd av Gustaf Andersson.

 

 

 

Åter hemsidan