Kiruna kyrka

 

 

 

ORGEL

Bruno Wallenström vid orgeln

Organist i Kiruna kyrka mellan 1984-99

ORGELN

byggd 1957 av Orgelbauwerkstatt Rudolf von Becherath, Hamburg.

Reparerad och ombyggd 1978 av Grönlunds orgelbyggeri, Gammelstad.

DISPOSITION:

Brustwerk - man IV * Oberwerk - man III** Hauptwerk - man II Rückpolitiv - man I Pedal
Holzgedackt 8' Gemshorn 8' Quintadena 16' Rohrflöte 8' Prinzipal 16' (nya f.p)
Rohrflöte 4' Ital. principal 4' Prinzipal 8' (fasad) Prinzipal 4 (fasad) Subbass 16'
Prinzipal 2' Zimbel Spielflöte 8' Blockflöte 4' Oktave 8'
Schwiegel 1' Waldflöte 2' Oktave 4' Scharf IV Pommer 8'
Scharf III Terz 1 3/5' Oberwerk/Hauptwerk Gemshorn 2' Metallflöte 4'
Krumhorn 8' Sifflöte 1' Nachthorn 4'

Rückpositiv/Hauptwerk

Rückpolitiv/Pedal
Tremulant (ej original) Nasat 2 2/3' Quinte 2 2/3' Spitzquint 1 1/3' Nachthorn 2'
  Dulzian 16' Oktave 2' Sesquialter II Mixtur VI
  Tremulant (ej original) Mixtur V Bärpfeife 8' Posaune 16'
    Trompete 8' Tremulant Trompete 8'
        Schalmei 4'
        Oberwerk/Pedal

* Handmanövrerade svälluckor

** Svällarluckorna vilka installerades  1978 är numera borttagna.

Slejflådor

Mekanisk speltraktur

Elektrisk registratur

Liksvävande temperering

Fria kombinationer

(8 serier om 999 i varje)

 

                                                                        

 

 

Åter hemsidan