Katarina kyrka

1654 begärde invånarna i "östra kvarteret" (östra Södermalm) hos kungen att få bilda en ny församling. Denna begäran 

bifölls och med hänsyn till den ständigt växande folkmängden gav Karl X Gustav även sitt tillstånd till att en ny kyrka byggdes.

1656 var arkitekten Jean de la Vallée färdig med ritningarna på Katarina kyrka och kyrkan grundlades. Karl X Gustav hade 

stora planer för Södermalm och ville här skapa ett modernt förvaltningscentrum dit slottet och de kungliga ämbetsverken skulle 

flytta. Förutom byggandet av Katarina kyrka förverkligades dessa planer inte på grund av kungens hastiga död 1660.

1695 var kyrkan färdigbyggd. På grund av ekonomiska orsaker hade kyrkbygget fått avbrytas under långa perioder.

1723 förstördes kyrkan vid en stor brand som också ödelade halva bebyggelsen i Katarina församling. Återuppbyggnaden av 

kyrkan startade nästan omedelbart under ledning av stadsarkitekten Göran Josua Adelcrantz. Kyrkan fick nu sitt åttkantiga torn. 

Under 1700-talet tillkommer altaruppsats och predikstol av Carl Fredrik Adelcrantz och orgelfasad av Jean Erik Rehn med skulp-

turer av Jakob Clerk samt en orgel byggd av Jonas Gren och Petter Stråhle.

1990  natten till den 17 maj, brann Katarina kyrka för andra gången och kvar fanns i stort sett bara yttermurarna. Samma år inled-

des återuppbyggnaden med Ove Hidemark som arkitekt.

1995 återinvigdes Katarina kyrka. Altaret hade nu flyttats närmare mitten av kyrkan vilket var helt i linje 

med Jean de la Vallées ritningar till det som då var tänkt att bli Sveriges första centralkyrka.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

 

ORGEL

Byggd 2000 av J.L.van den Heuvel från Dordrecht i Holland.

Orgelfasaden är rekonstruerad efter den nerbrunna vackra 1700-talsfasaden (förutom vissa ornament och skulpturer). 

Den nya orgelns karaktär har den symfoniska franska traditionen som förebild. Många stämmor anknyter här till den 

franska 1800-talsorgelbyggaren Cavaillé-Colls estetik. Instrumentet har 62 stämmor fördelat på tre manualer och pedal. 

Speltrakturen är mekanisk med Barkermaskiner till samtliga manualer och pedal. 

Registraturen är däremot elektrisk med ett datorstyrt kombinationssystem.

DISPOSITION

Grand-Orgue (1, C-c4)

Positif expressif (II, C-c4)

Récit expressif (III, C-c4)

Pédale (C-g l)  

Principal 16'  

Bourdon 16'  

Flûte 16'  

Soubasse 32'  

Montre 8'  

Principal 8'  

Diapason 8'  

Flûte 16'  

Flute traversičre 8'  

Flute ā cheminée 8'  

Flûe harmonique 8'  

Contrebasse 16'  

Bourdon 8'  

Quintaton 8'  

Bourdon 8'  

Soubasse 16'  

Gambe8'  

Salicional 8'  

Viole 8'  

Flûte 8'  

Prestant 4'  

Unda maris 8'  

Voix céleste 8'  

Octave 8'  

Fliåte ouverte 4'  

Prestant 4'  

Octave 4'  

Bourdon 8'  

Quinte 2 2/3'  

Flute d'écho 4'  

Flute octaviante 4'  

Flûte 4'  

Doublette 2'  

Nasard 2 2/3'  

Octavin 2'  

Octave 4'  

Sesquialtera II, 22/3+13/5' 

Flute ā bec 2'  

Plein-Jeu harmonique III-V

Contre-Bombarde 32'  

Fourniture V  

Tierce 1 3/5'  

Cornet III

Bombarde 16'  

Cymbale IV  

Larigot 1 1/3'  

Bombarde 16'  

Basson 16'  

Grand Cornet V  

Piccolo 1'  

Trompette harmonique 8'  

Trumpette 8'  

Bombarde 16'  

Fourniture III-IV  

Basson-Hautbois 8'  

Clairon 4'  

Trumpette 8'  

Trompette 8'  

Voix humaine 8'  

 

Clairon 4'  

Cromome 8'  

Clairon harmonique 4'  

 

 

Tremulant

Tremulant

 

Koppel: I/P, II/P, III/P, II/I, III/I, III/II,  16'I/I,  16'II/II  16'III/III

Tremulanter i Positif och Récit

Registersvällare, Tutti  

TIDIGARE ORGLAR

 

 

Fantasi och fuga g-moll BWV 542

Johann Sebastian Bach 1685-1750

på YouTube. Tryck i bilden

 

 

                            Baletto del granduca                          

Jan Pieterszoon Sweelinck 1562-1621       

                                                                                        

                                          

Scherzo g-moll op 49 nr 2                                                       Adagio g-moll        

           Marco Enrico Bossi 1861-1925                              Tomaso Giovanni Albinoni 1671–1751     

 

 

Gregory Lloyd, orgel

Inspelningarna gjorda den 20 juni 2010

av Anders Söderlund

 

 

 

Åter hemsidan