Hjälmseryds Nya kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1958 av Fredriksborgs Orgelbyggeri, Hilleröd, Danmark

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Principal 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Gedakt 8' Spetsflöjt 4' Oktava 8'
Oktava 4' Kvintadena 4' Gedakt 8'
Rörflöjt 4' Oktava 2' Nachthorn 4'
Oktava 4' Nasat 1 1/3' Kvintadena 2'
Sesquialtera II Scharf II Mixtur IV
Mixtur IV Krumhorn 8' Fagott 16'
Rankett 16'    
Trumpet 8'    

Mekanisk. Fasad från kyrkans första orgel byggd 1880 av Carl August Johansson, Hovmanstorp, 20 st.

 

 

Åter hemsidan