Hedvigs kyrka (Tyska kyrkan), Norrköping

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

 

 

ORGEL

Fasad från 1861 års orgel P L Åkerman 1861 22/2

Åkerman & Lund 1894 30/3

Mårtensson 1951 53/3 (Ryggpositv)

Kennet A James & son ltd, London 1987 53/3(omdisponerad+nya spelbord)

Johannes Kiinkel 2003 53/3(omdisponerad+elektriska registermotorer)

Tidigare fanns i kyrkan en orgel av Pehr Schiörlin, Linköping Orgeln var byggd

enligt ab be Voglers "Simplifikationssystem" och troligen den enda där detta system

genomfordes konsekvent. Orgelns fasad bestod av en duk målad av Pehr Hörberg

Den tidigast kända orgeln köptes 1680 från Hamburg men förstördes vid branden 1719

 

Disposition:

Great II   Choir I Swell III   Pedal 
Principal 16' Gedeckt 8' Gedecktpommer 16' Principal bass 16'
Principal 8' Quintaton 8'   Principal 8' Subbas 16'
Rohrflute 8'  Principal 4' Gedeckt 8' Quint 10 2/3'
Spitzgamba 8'   Koppelfl ute 4'    Salicional 8'   Oktava 8'
Oktava 4' Gemshorn 2' Violin 8' Borduna 8'  
Spitzflute 4' Larigot 1 1/3'  Celestes 8'   Koralbass 4'  
Flachflute 4' Sifflute 1'     Oktava 4' Rohrflute 4'
Quint 2 2/3' Scharf IV Nachthorn 4'   Nachthorn 2'  
Oktava 2' Krumhorn 8' Oktaveflute 4'   Hintersatz VI'  
Sesquialtera II   Tremulant   Italian Principal 2'   Basun 16'
Mixture VI  Terz 1 3/5' Fagott 16
Trumpet 8' Mixture IV   Trumpet 8'  
Cimbel III   Trumpet 4'
Fagotto 16'   Singend kornett 2'  
Trumpet 8'
Oboe 8'
Clarion 4'  
Tremulant

Koppel I/P, II/P, III/P, I/II, III/II, III/I

 8 x 8 fria kombinationer per verk samt 8 x 8 fria kombinationer

för hela orgeln En fast och tre fritt inställbara registersvällare

Orgeln har två spelbord, ett på läktaren och ett i koret

ÅTER HEMSIDAN