Hedemora kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGEL

Kyrkorgeln är tillverkad av Magnussons Orgelbyggeri, Göteborg, och har 

33 stämmor. Den installerades i samband med renoveringen 1967-1968

och ersatte den gamla orgeln från 1904 med 24 stämmor.

DISPOSITION

HV (Man I) SV (Man II) BV (Man III) PEDAL
Kvintadena 16' Borduna 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Principal 8' (fasad) Fugara 8' Rörflöjt 4' Principal 8'
Rörflöjt 8' Voix céleste 8' Principal 2' Borduna 8'
Oktava 4' Prestant 4' (fasad) Nasat 1 1/3' Nachthorn 2'
Blockflöjt 4' Spetsflöjt 4' Ters 4/5' Rauschkvint 3 ch
Oktava 2' Hålflöjt 2' Cymbel 2 ch Basun 16'
Sesquialtera 1-5 ch Sifflöjt 1' Regal 8' Skalmeja 4'
Mixtur 4-5 ch Hintersats 4 ch Tremolo  
Trumpet 8' Dulcian 16'    
  Krumhorn 8'    
  Tremolo    

Koppel: II/I, III/I, I/P, II/P, III/P. Tre  mek komb.

Mekanisk traktur och registratur.

Fasaden och fasadpiporna (Principal 8', Man I och Prestant 4') tillkom 1757, av Gren och Stråhle

Tidigare orgel förmodligen medeltida. Rep 1634 av orgebyggare från Stockholm.

Renoverad av Daniel Stråhle 1735.

Ombyggd av Gren & Stråhle 1757. Orgeln rep av Gustaf Andersson 1850. 

Ny orgel av J Magnusson 1904.

 

Åter hemsidan