Gustavi Domkyrka Göteborg

Klicka i bilderna för högre upplösning

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1962 av Magnussons Orgelbyggeri AB.

Fasaden är från Domkyrkans tillkomst (1633).

DISPOSITION

Huvudverk Svällverk Bröstverk Pedalverk
Kvintadena 16’ Harfenprincipal 8’ Trägedakt 8’ Principal 16’
Principal 8’ Rörflöjt 8’ Rörflöjt 4’ Subbas 16’
Koppelflöjt 8’ Principal 4’ Principal 2’ Oktava 8’
Oktava 4’ Blockflöjt 4’ Täckflöjt 2’ Metallgedakt 8’
Spetsflöjt 4’ Nasard 2 2/3’ Sifflöjt 1 1/3’ Pommer 5 1/3’
Rörkvint 2 2/3’ Waldflöjt 2’ Ters 4/5’ Oktava 4’
Oktava 2’ Hålters 1 3/5’ Cymbel 2 ch Rörpipa 4’
Mollters 16/19’ Septima 1 1/7’ Krumhorn 8’ Nachthorn 2’
Mixtur 6 ch Piccolo 1’ Regal 4’ Mixtur 4 ch
Trumpet 8’ Cornett comp 5 ch Tremulant Fagott 32’
Clarion 4’  Scharf 4 ch   Basun 16’
  Dulcian 16’   Trumpet 8’

 

Rörskalmeja 8’

 

Trumpet 4’

 

Tremulant

 

 

Koppel:
II/I, III/I, III/II, I/Ped, II/Ped
Intonatör: Hervind Troje

 Åter hemsidan