Gustafs kyrka

Kyrkan började planeras i början av 1665 under ledning av Pehr Schultzberg. Samme byggherre var även 

ansvarig för den samtida Åls kyrka i Insjön, som är snarlik i utseende. 10 juni samma år påbörjades bygg-

nationen av kyrkan. Den första gudstjänsten i den nya kyrkan företogs 26 oktober 1766, helgen efter att 

kapellet rivits. De två kyrkklockorna flyttades från kapellets klockstapel till kyrktornet 13 augusti 1767. 

Den mindre klockan är från 1639 och omgjuten 1809. Stora klockan är från 1735, också den omgjuten. 

Båda klockorna omgjöts av Eric Göthe i Falun. Tornuret tillverkades av C. J. Trång i Stjärnsund 1862. 

Kyrkan har renoverats 1877, 1923 och 1969. Vid renoveringen 1969 gjordes plats för gångar på sidorna 

av bänkraderna och bänkarna målades grå för att bättre matcha färgen på korgolvet och altarskranket.

Källa: Wikipedia

ORGEL

Byggd 1971 av Åkerman & Lund

DISPOSITION

HV SV Pedal
Principal 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Viola di Gamba 8' Oktavbas 8'
Oktava 4' Principal 4' Gedackt 8'
Gedacktflöjt 4' Koppelflöjt 4' Oktava 4'
Nasat 2 2/3' Waldflöjt 2' Nachthorn 2'
Oktava 2' Sifflöjt 1' Basun16'
Sesquialtera 2 ch Scharf 3-4 ch  
Mixtur 4-5 ch Dulcian 16'  

Trumpet 8'

Oboe 8'

 

Helmekanisk

Äldsta orgel från 1847 byggd av Gustaf Andersson

 

Åter hemsidan