Gnarps kyrka

ORGEL

1972 till 1973 började orgelbyggarna Ernst och Rolf Maul att bygga en ny orgel vid Gustaf Hagströms 

orgelverkstad i Härnösand. 

1989-90 renoverad och omdisp. av Johannes Menzel, Orgelbyggeri AB, Härnösand

Man I Man II Pedal
Kvintadena 16´ Hålflöjt 8´ Subbas 16'
Principal 8´ Fugara 8´ Oktavbas 8´
Gedackt 8´ Principal 4´ Rörgedackt 8´
Oktava 4´ Gedacktflöjt 4´ Oktava 4´
Traversflöjt 4´ Waldflöjt 2´ Kvintadena 2´
Kvinta 2 2/3´ Sesquialtera II Rauschkvint 3 chor
Oktava 2´ Scharf 2 chor Basun 16´

Mixtur 4 chor,  1 1/3´

Dulcian 16´

Trumpet 8´ (*)

Trumpet 8´

Oboe 8´ (*)

 

Mekanisk traktur
Elektrisk registratur
4 fria komb.
Slejflådor
Tonomfång: 56/30  

Omdisponerade (*)  av Johannes Menzel.

Åter hemsidan