Tyska kyrkan (S:ta Gertrud)

Tyska kyrkan, S:ta Gertruds kyrka är en kyrka i Gamla stan i Stockholm. Kyrkan hör till Tyska S:ta Gertruds 

församling, grundad 1571 och en av endast fem stycken icke-territoriella församlingar inom Svenska kyrkan. 

Kyrkobyggnaden var ursprungligen, under hansans storhetstid, ett gilleshus för tyska köpmän, men byggdes på 

1500-talet om till kyrka. Det nuvarande utseendet fick den på 1600-talet då Jacob Kristler från Strasbourg lät bygga ut kyrkan. 

Den invigdes 1642. Efter en brand 1878 förstördes tornet och ett nytt på 96 meter byggdes upp. Arkitekt var 

berlinaren Julius Carl Raschdorff. Detta torn är Gamla stans högsta punkt.  Kyrkan har fyra kyrkklockor, varvid storklockan är 

näst störst av Sveriges kyrkklockor med en vikt av cirka 5,5 ton (troligen förutom kläppen) och diametern 2,08 meter. 

Kyrkan har även ett klockspel bestående av 36 klockor. Interiörens påkostade barockinredning hyser bland annat en så kallad 

kungaläktare. Över grinden som leder in till kyrkan och dess gård står i förgylld text, på tyska, "Fürchtet Gott und Ehret 

den König" vilket betyder "Frukta Gud, Vörda Konungen". 

Källa: Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

 

ORGEL

Byggd 2004 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

  Hauptwerck:   Oberwerck:   Rucklpositieff Brustwerk Pedal
Principal 8 Fuß   Quintadena 8 Fuß   Principal 4 Fuß   Regal 8 Fuß Sub Bass 16 Fuß  
Quintadäne 16 Fuß Zapf Fläite 8 Fuß Flött 8 Fuß   Gedackter Bass 8 Fuß  
Grosse Spielfläte 8 Fuß   Nassat 3 Fuß Flött 4 Fuß   Octava bass 4 Fuß  
Gedacte 8 Fuß   Octava 2 Fuß Super Octava 2 Fuß     Posaunen Bass 16 Fuß
Grosse Octave 4 Fuß Spitzquinte 11/2 Fuß   Walt flätt 2 Fuß   Trommeten bass 8 Fuß
Spitzfläte 4 Fuß Cimball 2 fach   Sexquealtra 2 fach     Dulcian Bass 8 Fuß  
Quinta 3 Fuß 2 fach ab c   Schalmey 8 Fuß   Cimball 3 fach     Corneten Bass  Fuß
Super Octava 3 Fuß 2 fach ab c    Dulcian 16 Fuß     Tremulant 
Mixtur 6 fach     Krumbhorn 8 Fuß      
Schnarrverck (als Dussanen)16 Fuß   Geigen Regal 4 Fuß      
Trommeten 8 Fuß          

Vogelgesang

Stern

Omfång:

Manual: C, D, E, F -c"',  ds, ds',ds"

Koppel:  HW lP, HW IRP

Pedal: C, D, E, F -d', ds.    RP-P

 

I Övertorneå kyrka finns en nationalskatt - en kyrkorgel. Orgelns historik är fascinerande.

När S:ta Gertruds kapell i Stockholm år 1607 byggdes om till den sk Tyska Kyrkan påbörjades även ett orgelbygge. Byggare var Paulus Müller från Spandau. Orgeln fick ursprungligen 21 stämmor som fördelade sig på huvudverk, bröstverk och pedal. År 1622 byggdes orgeln ut och ett ryggpositiv ersatte bröstverket. Tre år senare försågs orgeln med ytterligare åtta stämmor. Under Andreas Dübens tid som organist i kyrkan genomgick orgeln flera om- och tillbyggnader. År 1651 bestod orgeln av 35 stämmor fördelade på huvudverk, öververk, ryggpositiv och pedal. Orgeln var utan jämförelse denna tids finaste orgelverk i Sverige.

 

Övertorneå församlings komminister Nils Wiklund var i Stockholm år 1779. Han var suspenderad från sin tjänst och ville utverka nåd hos Konungen. Wiklund lyckades få upprättelse och hittade dessutom en orgel till salu. Orgeln köptes av Övertorneå församling för 250 riksdaler banco och fraktades med båt och släde till sin nya miljö i Tornedalen, 100 mil norr om Stockholm.

Huvudparten av orgeln finns i dag i Övertorneå 1600-talskyrka och ryggpositivet finns i grannförsamlingen Hietanemis kyrka. Båda kyrkorna är träkyrkor från samma tid och är till utseendet mycket lika.

Orgeln är idag en av Sveriges främsta nationalskatter. Troligen är detta ett av världens bäst dokumenterade orgelinstrument. Instrumentet har haft en avgörande betydelse för utvecklingen av den svenska musikhistorien och utgör en av landets märkligaste och mäktigaste kulturella tillgångar.

"Övertorneåprojektet - The Övertorneå Project" kom att omfatta flera delar. I Norrfjärdens kyrka utanför Piteå byggdes en replika av Övertorneå-orgeln. En noggrann dokumentation har genomförts och utifrån denna har orgeln, så som den tedde sig på 1680-talet, rekonstruerats. En varsam restaurering av Övertorneå-orgeln blev klar under våren 1999. Ekonomiska medel till restaureringen anslogs bland annat från EU:s strukturfonder. Vid återinvigningen av Övertorneå-orgeln den 10-11 april 1999 menade projektledaren Hans-Ola Ericsson "att nu är orgeln i Övertorneå kyrka och regalskeppet Wasa jämbördiga svenska nationalskatter".

Källa: text från orgelfoldern i kyrkan

 

 

 

 

 

Åter hemsidan