Gällivare kyrka 

ORGELN

 

Grönlundsorgeln i Gällivare kyrka

 
                                      NSD                                         

                                                                                                                                            

                                                                Ur Suite du Premier ton - Recit 

                                                             Jean Adam Gullain  ca 1680-1740

Från en CD med Bruno Wallenström

Skivan finns att beställa från Gällivare församling

 Se kyrkorna i Gällivare med omnejd

ORGELN I GÄLLIVARE KYRKA

1971 Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad  

DISPOSITION:

HV I  ÖV II sv  PEDAL  
Principal 8’  Gedackt 8’ Subbas 16’  
Rörflöjt 8’ Principal 4’  Oktava 8’  
Oktava 4’ Rörflöjt 4’ Koppelflöjt 4’  
Spetsflöjt 4' Gemshorn 2’ Rauschkvint III
Oktava 2’  Kvinta 1 1/3’  Fagott 16’  
Mixtur IV Cymbel III Skalmeja 4’  
Trumpet 8’  Krumhorn 8’    
  Tremulant    

Mekanisk

 

 

 

Åter hemsidan